CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

projekt EU

Seznam log ULTRAMOTO

Digitalizace jako cesta ke zlepšení fungování ULTRAMOTO sp. z o.o


Předmětem projektu je realizace společností Ultramoto Sp. z o. o. procesní inovace v oblasti zákaznického servisu a v oblasti výroby v souvislosti s potřebou změnit způsob fungování v podmínkách epidemie infekčních onemocnění u lidí, zejména pandemie COVID-19 . Implementační etapy nutné k dosažení cíle projektu zahrnují nákup a implementaci hotového softwaru v podobě ERP systému s modulem produktového konfigurátoru, systému toku dokumentů pro podnik a systému pro automatickou evidenci pracovní doby. a měření teploty, které vyloučí možnost přijímání třetích osob a zaměstnanců se zvýšenou teplotou. Realizace projektu zvýší odolnost společnosti vůči dopadům COVID-19 a podobných krizí implementací moderních digitálních technologií. Zakoupený software a hardware bude velmi užitečný a užitečný v činnostech prováděných Žadatelem po dobu minimálně tří let po dokončení projektu.

Cílem projektu je adaptace klíčových obchodních procesů Ultramoto Sp. z o. o. fungovat v podmínkách epidemií infekčních onemocnění, zejména pandemie COVID-19. Hlavním cílem projektu je přímá reakce na stávající pandemickou situaci COVID-19 a možný výskyt následných epidemií. Hlavního cíle bude dosaženo implementací procesní inovace v oblasti zákaznického servisu a v oblasti výroby. Přijatá opatření rovněž umožní zvýšit odolnost společnosti vůči dopadům COVID-19 a podobným krizím prostřednictvím implementace digitálních technologií ze strany žadatele, ale také neustálý rozvoj společnosti s IT řešeními a digitalizací výrobních procesů a oběh dokumentace.

Realizace projektu přinese mnoho různých výhod, a to především v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje společnosti. Implementace digitálních řešení bude mít pozitivní dopad na chod společnosti a rozhodně zlepší její práci.Díky plně integrovaným řešením založeným na podobné technologii bude rozsah práce a čas související se sběrem dat minimalizován způsobem, který umožní komplexní a průběžná analýza jevů a procesů vyskytujících se uvnitř společnosti a vnějšího prostředí. Implementace IT řešení zefektivní proces objednávání produktů, zefektivní proces toku dokumentů a zefektivní výrobní procesy. Digitalizace společnosti zajistí vyšší úroveň komunikace se zákazníky prostřednictvím zavádění moderních digitálních řešení. Bude navržen tak, aby v budoucnu umožňoval jeho další rozvoj s novými aktualizacemi či rozšiřováním spolu s nově vznikajícími ICT příležitostmi na straně jedné a potřebami společnosti a jejích zákazníků na straně druhé. Kromě zlepšení a optimalizace procesů ve firmě přinese projekt i ekonomické a sociální efekty: implementace objednaných produktů zabere kratší dobu než stávající výrobní procesy, IT systém bude obsahovat řadu funkcí zkracujících čas a pracovní náročnost procesů souvisejících se zákaznickým servisem, nabídka společnosti bude zahrnovat více zákazníků, kteří by mohli těžit, protože objednávkový proces bude moci probíhat odkudkoliv. V důsledku realizace projektu budou zaznamenány i ekologické přínosy, dojde ke snížení spotřeby papírových materiálů společností.

V současném stavu společnost generuje velké množství papírové dokumentace, např. průzkumy COVID-19, dokumentace související s plněním zakázek a výrobou. Po implementaci systému pro evidenci pracovní doby s měřením teploty vyloučí možnost přijímání třetích osob a zaměstnanců se zvýšenou teplotou. Odpadne tak vyplňování průzkumů zaměstnanci a návštěvníky firmy. Veškeré údaje týkající se objednávek a jejich realizace budou v elektronické podobě, namísto aktuální papírové podoby. Výše uvedené přínosy budou mít pozitivní dopad na politiku ochrany životního prostředí prosazovanou Evropskou unií a Polskem. Snížení spotřeby papíru umožní společnosti rozvíjet se s ohledem na životní prostředí.

V důsledku realizace projektu bude dosaženo následujících hodnot produktových a výsledkových ukazatelů:

➢ Počet podniků, které dostávají podporu: 1 ks.
➢ Počet podniků přijímajících dotace (CI 2): 1 podnik
➢ Počet podniků pobírajících dotace v souvislosti s pandemií COVID-19: 1 podnik
➢ Hodnota způsobilých výdajů na aktivity související s pandemií COVID-19:
263 700,00 PLN
➢ Soukromé investice doplňující veřejnou podporu pro podniky (granty) (CI 6) 39555,00 XNUMX PLN
➢ Počet zavedených procesních inovací: 2,00 ks.

Hodnota projektu: 263 700,00 PLN
Příspěvek evropských fondů: 224 145,00 PLN