CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Polityka prywatności

Zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla pro zpracování informací o vás, včetně osobních údajů a cookies, tj. cookies.


1. Obecné informace

 1. Tyto zásady se vztahují na web provozovaný na url adrese: ultramodulpl
 2. Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je: ULTRAMOTO SP. Z OO Kilińskiego 86
 3. E-mailová kontaktní adresa provozovatele: biuro@ultra-group.pl
 4. Provozovatel je správcem vašich osobních údajů ve vztahu k údajům poskytnutým dobrovolně na webových stránkách.
 5. Web používá osobní údaje pro následující účely:
  • Prezentace nabídky nebo informací
 6. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. Prostřednictvím údajů zadávaných dobrovolně do formulářů, které jsou zadávány do systémů Provozovatele.
  2. Prostřednictvím souborů cookie uložených v koncových zařízeních (tzv. „Cookies“).

2. Vybrané metody ochrany údajů používané Provozovatelem

 1. Místa pro přihlášení a zadávání osobních údajů jsou chráněna v přenosové vrstvě (certifikát SSL). Ve výsledku jsou osobní údaje a přihlašovací údaje zadané na webu šifrovány v počítači uživatele a lze je číst pouze na cílovém serveru.
 2. V zájmu ochrany dat provozovatel pravidelně vytváří záložní kopie.
 3. Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného Provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což zejména znamená pravidelné aktualizace programovacích komponent.

3. hosting

 1. Web je hostován (technicky udržován) na serverech provozovatele: cyberfolks.pl

4. Vaše práva a další informace o tom, jak používat údaje

 1. V některých situacích má správce právo předat vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo k plnění povinností, které mu ukládá správce. To platí pro takové skupiny příjemců:
  • námi pověřené osoby, zaměstnanci a spolupracovníci, kteří musí mít přístup k osobním údajům, aby mohli plnit své povinnosti,
  • hostingová společnost,
  • poštovní společnosti,
  • společnost, která podporuje SMS zprávy,
  • společnosti, se kterými Správce spolupracuje v oblasti vlastního marketingu,
  • kurýři,
  • pojišťovny,
  • advokátní kanceláře a vymahači dluhů,
  • banky,
  • platební operátoři,
  • orgány veřejné moci.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem nejdéle po dobu nezbytnou k provádění souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. O účetnictví). Pokud jde o marketingová data, data nebudou zpracována déle než 3 roky.
 3. Máte právo požadovat od správce:
  • přístup k vašim osobním údajům,
  • napravit je,
  • odstranění,
  • omezení zpracování,
  • a přenositelnost dat.
 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) proti zpracování osobních údajů za účelem výkonu oprávněných zájmů sledovaných správcem, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují platné právně oprávněné důvody pro zpracování vašich zájmů, práv a svobod, zejména stanovení, vyšetřování nebo obrana nároků.
 5. Proti žalobě Správce lze podat odvolání k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz webových stránek.
 7. Ve vztahu k vám mohou být přijímána opatření spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb podle uzavřené smlouvy a za účelem provádění přímého marketingu správcem.
 8. Osobní údaje nejsou předávány ze třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace ve formulářích

 1. Web shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytnuty.
 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Web může v některých případech ukládat informace usnadňující propojení dat ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář. V takovém případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř adresy URL stránky obsahující formulář.
 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. komerčníregistrace služby atd. Pokaždé kontext a popis formuláře jasně informuje, k čemu slouží.

6. Protokoly správce

 1. Informace o chování uživatelů na webových stránkách mohou podléhat protokolování. Tyto údaje se používají ke správě webových stránek.

7. Relevantní marketingové techniky

 1. Provozovatel používá statistickou analýzu provozu webových stránek prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google, může uživatel prohlížet a upravovat informace odvozené z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Provozovatel používá Facebook pixel. Tato technologie znamená, že Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) ví, že daná osoba v něm registrovaná používá Webové stránky. V tomto případě se vychází z údajů, u kterých je sám správcem, žádné další osobní údaje Provozovatel Facebooku neposkytuje. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele.

8. Informace o cookies

 1. Web používá cookies.
 2. Soubory cookie (tzv. „Cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjekt, který do koncového zařízení uživatele webových stránek ukládá soubory cookie a přistupuje k nim, je provozovatel webových stránek.
 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. udržování relace uživatele Webové stránky (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webové stránky;
  2. dosažení cílů stanovených výše v části „Důležité marketingové techniky“;
 5. Web používá dva základní typy cookies: cookies relace a trvalé cookies. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je uživatel odstraní.
 6. Software pro procházení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje mazat cookies. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace o tomto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookie mohou ovlivnit některé funkce dostupné na stránkách webových stránek.
 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou používat také subjekty spolupracující s provozovatelem webových stránek, zejména následující společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa cookies - jak v praxi vyjádřit a odvolat souhlas?

 1. Pokud uživatel nechce přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace cookies nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí může ztěžovat a v extrémních případech může bránit používání webových stránek.
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč, který používáte, z níže uvedeného seznamu a postupujte podle pokynů:

  Zařízení mobilní, pohybliví: