CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Adaptace kontejnerových garáží na dílny a sklady

2. září 2023 | Blog

Adaptace kontejnerových garáží na dílny a sklady | Ultramodul

vlastní garáž je to sen každého kluka a mužská setkání v dílnách jsou námětem mnoha kabaretních skečů, ale i oblíbených memů a vtipů. Ne každý, kdo takové místo potřebuje, má však možnost vybudovat si tradiční budova – někdy je to kvůli nedostatku místa a někdy kvůli omezeným finančním prostředkům. V takových situacích jsou dobrým řešením kontejnery, které se již několik let těší stále větší oblibě jako alternativa k tradičním stavbám pro různé účely.

Jsou ekonomické, snadno se přepravují a instalují a nabízejí prakticky neomezené možnosti interiérového designu. Skvěle se hodí mimo jiné jako pracoviště pro profesionály: mechaniky, truhláře, servisní techniky, ale i pro domácí kutily. Jak tedy přizpůsobit garáž kontejner pro skutečnou dílnu s funkčním úložným prostorem?

Pro začátek: definujte roli budovy

Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s úpravou již vlastněné kontejnerové garáže nebo koupí nového objektu je potřeba si dobře promyslet, jaké práce v ní budou vykonávány. To vám umožní odpovídajícím způsobem upravit vybavení kontejner na vaše potřeby a očekávání. Pokud plánujete kontejner využívat jako garáž nebo autodílnu výhradně pro soukromé použití, je nutné zajistit jen pár klíčových prvků. V první řadě je potřeba pamatovat na navržení dostatečně široké vjezdové brány, která umožní volný vjezd. Kromě toho je třeba věnovat pozornost zajištění účinného větrání. To je důležité, aby se zabránilo hromadění nežádoucích chemických par, které by se mohly hromadit v místnosti. Tento stav nejen negativně ovlivňuje komfort, ale také představuje riziko možného vznícení. Na trhu jsou k dispozici různá řešení. Dobrým a jednoduchým nápadem je instalace výkonného ventilátoru nebo použití větracích mřížek do stěn kontejneru s větší než standardní plochou.

Další problémy nastanou, když dojde na garáž kontejner má být upravena pro truhlářskou dílnu nebo místo pro opravy elektrických a elektronických zařízení. Pro tento typ aplikace je zásadní zajistit dostatečný prostor na stěně pro montáž nářadí a vybavení. Navíc je nutné elektroinstalaci správně navrhnout tak, aby byla přizpůsobena požadovanému výkonu. Je důležité zahrnout dostatečný počet elektrických zásuvek umožňujících pohodlné, ergonomické uspořádání pracovišť, včetně těch potřebných k provádění zkoušek opravovaného zařízení.

Kontejnerová garáž lze ji také snadno přeměnit na skladiště. V takové situaci bude základním prvkem navržení vhodného systému polic, mezipater nebo stěnových systémů - podle toho, co chcete skladovat.

Odhadněte plochu

Při plánování využití kontejneru pro dílnu nebo skladovací prostor je jedním z nejdůležitějších kroků výběr optimální velikosti. Pokud bude zařízení opravovat automobily, měly by být parametry jako výška a délka pečlivě vybrány, aby byl zajištěn dostatek místa pro různé typy vozidel. Například pro parkování osobních aut postačí nižší výška cca 2,5 metru. U větších vozidel, jako jsou obytné vozy nebo kamiony, je však nutné výrazně zvětšit jak výšku, tak délku kontejneru, aby poskytl dostatek místa.

Při plánování adaptace kontejnerové garáže na specializovanější dílnu, například truhlářskou nebo kovoobráběcí a lakýrskou, musíte zajistit prostor pro potřebné nářadí. Šířka objektu zde může hrát podstatnou roli – některé nástroje, jako je stolní pila nebo soustruh, zabírají hodně místa.

velikost a náklady

Stojí za to mít na paměti, že rozměry nádoby výrazně ovlivňují náklady spojené s nákupem. Důležité je, že pokud se ukáže, že vybraná garáž je pro plánované využití příliš malá, důsledkem může být nutnost pořízení další nebo výměny za větší, což bude spojeno s investicí do jiné. Na druhou stranu příliš velký kontejner mohou být zbytečné a generovat zbytečně vysoké náklady při nákupu. A je třeba zdůraznit, že díky své modulární struktuře kontejnery přidání dalších objektů do existující struktury je opravdu snadné. V případě potřeby můžete snadno kdykoli zvětšit užitnou plochu. Zajímavé je, že budovy kontejner lze rozšířit nejen napříč, ale i nahoru. Odpovídající kvalitní konstrukce nabízená renomovanými výrobci umožňuje jejich stohování.

Naplánujte si interiér

Po určení velikosti kontejnerové garáže, která bude přeměněna na dílnu. Další důležitou fází procesu je přesné určení uspořádání veškerého potřebného vybavení uvnitř. Je vhodné si uvědomit, že správná organizace a optimální umístění nástrojů je klíčovým prvkem ovlivňujícím efektivitu práce a uživatelský komfort. Instalace a osvětlení by pak měly být navrženy pro funkční uspořádání. Ten hraje zvláště důležitou roli při zajišťování dobrých pracovních podmínek. Nejúčinnějším řešením je použití více světelných zdrojů včetně přístupu přirozeného světla, abyste při plnění úkolů během dne nezatěžovali oči umělým osvětlením. Je však důležité zachovat rovnováhu mezi maximální dostupnou plochou stěny pro montáž nářadí a zařízení a velikostí oken, která zajistí dostatek přirozeného světla.

Klíčovou otázkou při zařizování interiéru, ať už dílny nebo skladů, je usnadnit udržování pořádku. K tomuto účelu lze využít různé úložné systémy na nářadí a materiály, jako jsou police, skříňky, věšáky nebo úchytky. Když má každý prvek své stálé místo, je snadné ho najít, což zase snižuje čas potřebný k provedení práce, protože neztrácíte drahocenné minuty hledáním šroubováku nebo štětce.

Důležitá otázka: potřebujete stavební povolení na dílnu nebo sklad kontejnerů?

Odpověď na to, stejně jako na mnohé další otázky z oblasti stavebního práva, zní: „záleží“. Abyste mohli jasně říci „ano“ nebo „ne“, musíte znát mnoho detailů souvisejících jak s formou použití kontejneru, tak s jeho konstrukcí, velikostí a dokonce i montáží. I když je všeobecně rozšířen názor, že kontejnerová zařízení jsou považována za stavby, které lze postavit bez stavebního povolení, není to vždy pravda. O výkladu zákona však nerozhoduje nádoba samotná, ale široká škála faktorů, které v konečném důsledku rozhodují o tom, zda je potřeba povolení nebo zda postačí oznámení určenému správnímu orgánu.

Podle Čl. 29 sekund 1 bod 7 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení, [...] výstavba samostatně stojící jednopodlažní hospodářské budovy, garáže, kůlny o zastavěné ploše do 35 m2, přičemž celkový počet těchto zařízení na pozemku nepřesahuje dvě na každých 500 m2 plochy pozemku. Nejdůležitější slovo ve výše uvedeném hesle je „stavby“, protože pojem stavba je přesně definován v ustanoveních stavebního zákona. 

Článek 3 odst. 2 písm. XNUMX specifikuje: vždy, když se v zákoně hovoří o stavbě, je třeba ji chápat jako stavbu, která je trvale spojena se zemí, oddělena od prostoru stavebními příčkami, má základy a střechu.. Co to v praxi znamená? Aby bylo možné postavit kontejnerovou garáž bez stavebního povolení, je nutné zajistit, aby kontejner stál na základech vyhloubených do země, nikoli pouze na tvárnicích umístěných přímo na zemi.

Stačí jen hlášení?

Protože zákon konstrukcei když je složitá a dává mnoho možností využití kontejnerů bez nutnosti vyřizování stavebního povolení a pouze „na vyžádání“, vyplatí se při nákupu zvolit spolupráci s renomovaným výrobcem, který jako odborník navrhne nejlepší řešení a ukáže, jak realizovat investici v souladu se zákonem. Měli byste znát požadavky kladené zákonodárcem na vlastníka zařízení, abyste nebyli vystaveni finančnímu postihu.

Proč se vyplatí upravit kontejnerovou garáž na dílnu a sklady?

Pokud si chcete postavit dílnu, ať už pro soukromé nebo profesionální použití, vyplatí se zaměřit se na levná řešení, která se rychle montují a snadno zařizují. Všechny tyto výhody nabízí kontejnerové garáže. Navíc jsou trvanlivé, odolné vůči povětrnostním vlivům a nevyžadují častou údržbu.

Nízké náklady

Při investici do budovy vždy zohledňujete nejen pořizovací náklady, ale i následný provoz. Kontejnerová zařízení jsou výrazně levnější „ve výstavbě“ než jakákoli garáž nebo dílna postavená tradiční technologií. Důvodem jsou mimo jiné náklady na stavbu, které jsou díky unifikaci a výrobě výhradně v továrně nižší než stavba trvající několik měsíců. Nízké náklady na údržbu zase zahrnují: bez nutnosti častých oprav a údržby a dobrou kvalitu izolace tepelné a efektivní instalace, což se promítá do nízké spotřeby energie.

Snadné uspořádání

Díky modulární konstrukci lze kontejnerové garáže snadno přizpůsobit měnícím se potřebám. Pokud se vaše dílna rozroste nebo potřebujete více úložného prostoru, modulární konstrukce vám umožní přidat nové prvky do vaší stávající budovy. Zajímavé je, že objekty lze rozšiřovat nejen do šířky, ale i směrem nahoru. Konstrukce kvalitních kontejnerů umožňuje jejich stohování, což znamená, že se na menší pozemek vejde větší stavba.

Rychlá montáž

Technologie používaná k výrobě kontejnerových garáží umožňuje uspořádání během několika či desítek dnů. Tradičními metodami není možné postavit budovu v tak krátkém čase. Nejdelší fází celého procesu je obvykle návrh interiéru zařízení. Po objednání vybraného kontejneru stačí připravit základ a upravit potřebnou elektroinstalaci a vodovod. Moduly se umísťují na určené místo pomocí jeřábu nebo HDS a trvá to jen asi tucet minut.

Pohodlné a ekonomické místo pro práci

Po úpravě mohou být kontejnerové garáže ergonomickými, pohodlnými a zároveň ekonomickými dílnami. Díky univerzálnímu designu a odolné konstrukci je lze využít jak jako domácí garáže pro drobné opravy, tak jako odborná pracoviště pro specialisty s různým zaměřením. Je to vynikající alternativa pro lidi, kteří hledají moderní a dynamická řešení.

Nedávné záznamy