CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Tiché pracovní zóny v kontejnerových kancelářích: jak je navrhnout?

3. prosince 2023 | Blog

Tiché pracovní zóny v kontejnerových kancelářích: jak je navrhnout? | Ultramodulaa

Tiché pracovní zóny v kancelářích

V dnešním dynamickém podnikatelském prostředí, charakterizovaném častými změnami a tedy nutností se přizpůsobovat, kanceláře kontejner jsou mimořádně atraktivním řešením pro společnosti, které kladou důraz na flexibilitu a prostorovou efektivitu. Nicméně i přes četné výhody používání kanceláře kontejner, stojí za to si uvědomit výzvy, kterým projektant čelí při zajišťování optimálních podmínek pro zaměstnance. V kontejnerových kancelářích, kde je prostor často omezený, je jedním z klíčových prvků zaměření na vytvoření dostatečně prostorných, tichých pracovních zón.

Mějte prosím na paměti, že nadměrný hluk na pracovišti může negativně ovlivnit schopnost koncentrace a efektivitu výkonu pracovních povinností. Tato situace může následně vést k chybám, nižší celkové produktivitě a zvýšené úrovni pracovního stresu. Vliv hluku se navíc neomezuje pouze na odborné aspekty – může mít negativní dopad i na duševní zdraví zaměstnanců. Proto je efektivní řízení hladiny hluku na pracovištích a zajištění klidových pracovních zón v kontejnerových kancelářích tak důležitým prvkem péče o pohodu zaměstnanců a efektivitu organizace.

Dobrá zvuková izolace je nezbytná

V souvislosti s kontejnerové kanceláře, kde mohou být stěny tenčí, a izolace akustika je trochu problém, měli byste hledat řešení, která vám pomohou minimalizovat hluk a vytvořit tiché pracovní prostředí. Proto výběr kontejner na kancelář, stojí za to pečlivě rozebrat strukturu nabízenou výrobcem a zároveň pochopit, jaké akustické vlastnosti mají jednotlivé materiály použité při výrobě takových předmětů. Nesmí se zapomínat, že jsou založeny na struktuře odvozené od kontejnery transport, postavený na ocelovém rámu svařeném z profilů tvářených za studena. Pro splnění vysokých standardů kvality je nezbytné, aby tloušťka materiálu použitého na tyto tvary byla minimálně 4 mm. Tento parametr zajišťuje nejen stabilitu celého zařízení, ale také umožňuje stohování. Je vhodné zdůraznit, že stěny, střechy a podlahy kontejnerových kanceláří jsou vždy řádně tepelně i akusticky izolovány. Renomovaní výrobci používají minerální vatu o tloušťce cca 100 mm, často kombinovanou s parotěsnou fólií. Dodatečnou izolační vrstvou je obvykle laminovaná deska připevněná zevnitř. 

Ocel a přenos zvuku

Propustnost zvuku, hustota, koeficient tlumení a rezonance jsou základní vlastnosti, které ovlivňují akustiku materiálů. Ocel má nízkou propustnost zvuku, což znamená, že pronikání hluku je obtížnější ocelí ve srovnání s materiály s nižší hustotou. Jeho vysoká hustota z něj zároveň dělá účinný vodič zvuku (jinými slovy: vede zvuk podél své struktury). Může tedy představovat účinnou protihlukovou bariéru, zejména při použití v tenkých vrstvách nebo jako konstrukční prvek vhodné tloušťky.

Ocel má velmi mírný koeficient tlumení, což znamená, že je schopna do určité míry pohlcovat zvuk – ale ve srovnání s mnoha jinými materiály používanými pro zvukovou izolaci je její schopnost tlumit zvuky omezená. Navíc kvůli rezonančním frekvencím, které mohou zvýšit emisi zvuku, je při použití oceli v konstrukci nutné použít další izolační řešení.

Izolace a akustický komfort: minerální vlna

Materiál minerální vlna je výborným doplňkem ocelových konstrukcí, které mohou mít tendenci rezonovat. Jeho jedinečná struktura z něj dělá účinný materiál pro tlumení zvuků a hluku jak v interiéru, tak při izolaci vnějších zvuků, což výrazně zlepšuje akustický komfort. Minerální vlna díky své mikroporézní struktuře účinně pohlcuje a rozptyluje zvukové vlny. Pomáhá tedy účinně snižovat ozvěny a dozvuky v místnostech.

Jeho použití může být rozmanité – od stropů, přes stěny a podlahy až po ventilační a klimatizační instalace. Minerální vlna je klíčovým řešením v souvislosti se zvukovou izolací, zejména v případě mnoha kontejnerových zařízení, včetně kanceláří.

Laminovaná deska – pohlcování zvuku

Výrobci kontejnerových kanceláří používají laminovanou desku jako dokončovací materiál kvůli její vysoké odolnosti, která se promítá do dlouhodobého používání, ale také kvůli její schopnosti pohlcovat zvuk. 

Laminátová deska má dobrou úroveň zvukové pohltivosti, což znamená, že je schopna absorbovat a tlumit zvukové vlny. To snižuje množství zvuků odražených od povrchu, což má za následek omezenou ozvěnu a rezonanci uvnitř místností. Tento materiál je také odolný vůči deformacím a prasklinám, což pozitivně ovlivňuje jeho životnost v kontextu akustických aplikací.

Tiché pracovní zóny v kontejnerových kancelářích

Tiché pracovní zóny v kontejnerových kancelářích

Jak navrhnout tiché pracovní zóny v kontejnerových kancelářích krok za krokem

Před zahájením jakéhokoli procesu návrhu interiéru, včetně kancelářského, by měla být provedena důkladná analýza potřeb. Jedním z nejúčinnějších nástrojů pro identifikaci očekávání zaměstnanců jsou průzkumy a workshopy. Provádění průzkumů umožňuje shromažďovat obecné preference, workshopy zase umožňují hlubší interakci s uživateli kanceláře, a tím poznávání jejich individuálních potřeb souvisejících s typem vykonávané práce. Při analýze potřeb zaměstnanců by měli návrháři věnovat zvláštní pozornost:

  • individuální preference, jako pochopení toho, zda zaměstnanci preferují otevřené prostory nebo uzavřenější místnosti pro individuální zaměření;
  • úrovně hluku, které jsou přijatelné pro různé skupiny zaměstnanců s přihlédnutím ke specifičnosti jejich povinností;
  • technologické potřeby, které jsou klíčové pro efektivní práci daného týmu nebo zaměstnance;
  • očekávání týkající se ergonomie pracovních stanic s cílem vytvořit prostředí příznivé pro zdraví a pohodlí zaměstnanců.

Krok 1: Optimalizujte prostor, abyste minimalizovali hluk a rušení

Po analýze potřeb je první fází správného návrhu funkční koncept. Vytvoření dobrého plánu rozdělení prostoru a oddělení zón pro různé úkoly, včetně klidových pracovních zón, je klíčovým krokem k návrhu funkční kanceláře. Volba vhodných míst, daleko od zdrojů intenzivní dopravy a hluku, jako je kuchyně, je základem pro atmosféru vedoucí ke koncentraci a účinnosti. Umístění klidových zón v blízkosti zasedacích místností vede ke ztrátě soustředění a nižší kvalitě práce. A to zase jejich umístěním na místa, která přirozeně chrání před hlukem, jako jsou rohy budovalze zajistit přirozené snížení rušení.

Krok 2: Výběr akustických materiálů

Jednoduchá řešení, jako je přidání koberců pohlcujících zvuk na podlahu, mohou účinně minimalizovat odrazy zvuku, a tím snížit hluk uvnitř kanceláře. Tyto materiály absorbují zvuky kroků, padajících předmětů a každodenních rozhovorů, což se promítá do vytvoření klidné atmosféry napomáhající koncentraci. Další účinnou strategií kontroly hladiny hluku je použití závěsů vyrobených z materiálů s vhodnými vlastnostmi. Tyto speciálně navržené závěsy pohlcují zvuky a snižují jejich přenos z jedné oblasti do druhé. Kromě toho mohou mít akustické závěsy dekorativní funkci a dodávají interiéru estetický prvek kontejnerová kancelář.

Krok 3: Oddělení klidových pracovních zón

Zajímavou možností pro oddělení klidových pracovních zón v kontejnerových kancelářích, kde je každý centimetr místa na prvním místě, jsou závěsné akustické zástěny. Tyto panely se montují na strop a jsou k dispozici v mnoha velikostech a barvách. Tento typ produktu je ideální pro oddělení zón a snížení hluku v kontejnerových zařízeních a je zajímavým prvkem prostorového designu.

Jsou trochu jiným řešením mobilní, pohybliví, volně stojící akustické stěny. Jejich výhodou je, že je lze snadno přemístit z místa na místo a v případě potřeby složit. Důležité je, že díky svému designu jsou schopny pohltit až 50 % okolních zvuků a zvyšují tak komfort každodenní práce.

Krok 4: Nastavení pracovních stanic

Pamatujte, že uspořádání pracovních stanic v klidových zónách by mělo být v souladu se zásadami ergonomie. Klíčovým prvkem je umístění stolů tak, aby se zabránilo přímému přístupu do míst s intenzivním provozem nebo do blízkosti zdrojů hluku. Základním prvkem vybavení stolu jsou v tomto případě zvukově pohltivé panely, které zároveň fungují jako vizuální přepážka, což zároveň usnadňuje soustředění na daný úkol.

Tiché pracovní zóny v kontejnerových kancelářích: jak je navrhnout? | Ultramodulaa

Tiché pracovní zóny v kontejnerových kancelářích

Dobře navržené tiché zóny jsou klíčem k efektivní práci

S vědomím vlivu akustiky na koncentraci a pracovní komfort nelze opomenout hledisko navrhování klidových zón v kontejnerových kancelářích. Vytváření takových prostor vyžaduje nejen technické znalosti, ale také pochopení individuálních potřeb zaměstnanců a znalost moderních akustických řešení se zvláštním důrazem na výzvy, které před projektanta klade omezený prostor kontejnerových zařízení. Je třeba připomenout, že funkčně řešené klidové zóny podporují nejen koncentraci a efektivitu práce, ale mají také pozitivní dopad na duševní pohodu zaměstnanců.

Nedávné záznamy