CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Námořní kontejner bez tajemství

22. října 2022 | Blog

Nekonečný oceán, plachetnice, piráti... Cestování po moři fascinuje lidstvo po staletí. A moře a řeky jsou způsoby přepravy zboží používané člověkem po tisíce let. Prostředky námořní dopravy se vyvíjely a stále se mění. Stojí za to poznat jeho dnes nejoblíbenější formu: dopravu kontejner. Proč kontejnery získali takovou popularitu? Jak se staví a jaké jsou jejich typy a účel? Je to skutečně klíčová nákladní trasa na světě? Podle zprávy EMTER'2021 Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské agentury pro námořní bezpečnost se 77 % evropského zahraničního obchodu a 35 % veškerého obchodu mezi členskými státy EU uskutečňuje po moři. Námořní doprava je proto klíčovým prvkem moderního dodavatelského řetězce. Zajímavé je, že se odhaduje, že kolem 90 % zboží na světě se přepravuje po moři, z toho více než kontejnerových nákladů. Námořní kontejner bez tajemství | Ultramodulaa

Informujte se o typech a účelu námořních přepravních kontejnerů

Při pohledu na procentuální hodnotu zboží přepravovaného po moři lze snadno odhadnout, že prakticky každá věc na světě je zabalena v kontejnery. Proto existuje mnoho typů přizpůsobených specifičnosti zasílaného zboží. Základní typy kontejnerů byly definovány v normě ISO a jsou:

  • univerzální kontejner,
  • suché velkoobjemové kontejnery (objem kontejner, suchý kontejner na volně ložené látky),
  • termonádoby,
  • deskové (plošinové) a deskové (flatrack) kontejnery,
  • cisternové kontejnery,
  • vzduchové nádoby,
  • specializované kontejnery (pojmenovaný nákladní kontejner).

Každý typ kontejneru se používá a je přizpůsoben pro různé účely. 

Děkuji kontejnery pro všeobecné použití dobře hodící se pro tzv hromadného nákladu, a přitom jsou nejuniverzálnější. Nejoblíbenější v této kategorii jsou 20 nebo 40 stopové kontejnery s dvířky umístěnými na jedné z předních stěn, překližkovou podlahou a průduchy, které umožňují gravitační větrání. Zajímavostí je, že tento typ kontejnerů lze - po drobných úpravách - použít k přepravě sypkého / volně loženého zboží. K tomuto účelu slouží tzv velké tašky zcela vyplní interiér kontejner a pneumaticky zatížené. Je však vhodné připomenout, že pro vykládku je nutný kontejnerový sklápěcí návěs nebo specializované pneumatické zařízení. Dalším typem jsou suché volně ložené kontejnery s konstrukcí, která je odolnější vůči zatížení vznikajícím při plnění, přepravě a vyprazdňování. Jsou navíc vybaveny plnicími a vyprazdňovacími otvory, díky čemuž jsou ideální pro přepravu pevných látek volně ložených bez obalu.

Speciální požadavky

Izotermické nádoby jsou zase nezbytnou součástí potravinových dodavatelských řetězců, stejně jako další zboží citlivé na teplotu, jako jsou léky. Za své izolační vlastnosti vděčí polyuretanovým stěnám. Kromě toho mohou být takové nádoby chlazeny s použitím chladicí jednotky. Co je nesmírně důležité při balení takových kontejner, vždy ponechte nahoře vzduchovou mezeru cca 75 mm. Takzvaný plochý rám a deskové nádoby, protože nemají střechu nebo stěny nebo pouze koncové stěny. Jsou určeny pro přepravu objemných a těžkých nákladů. Jejich podlaha bývá oproti standardním kontejnerům zvýšená a pro větší pevnost obložena deskami. Posledním oblíbeným typem námořních kontejnerů jsou tankové konstrukce. Používají se k přepravě kapalin nebo plynů a jsou konstruovány jednoduchým způsobem: nádrž je umístěna v rámu o rozměrech standardního kontejneru. Toto řešení umožňuje i přepravu nebezpečného, ​​výbušného, ​​hořlavého nebo jedovatého zboží.

Kontejnery s otevírací střechou

Nakonec stojí za zmínku důležitá varianta kontejnery, tedy verze s otevírací střechou. Objevují se jako tzv pevný topkde je skládací střecha ocelová nebo ve variantě bez střechy pouze s plachtou (pro přepravu zajištěna celní šňůrou). Kontejnery tohoto typu se používají k balení nákladů, které nelze umístit do standardního kontejner, například kvůli jejich rozměrům.

Na velikosti nádoby záleží

Kontejnery dělíme i podle rozměrů. Tento parametr je zvláště důležitý, protože právě sjednocení velikostí kontejnerů umožňuje optimalizaci přepravy a učinilo tento druh přepravy tak oblíbeným. Základní rozdělení je toto kontejnery 20 a 40 stop, stejně jako verze se standardní výškou a HC, tzn. vysoká kostka. Níže uvedená tabulka uvádí souhrn základních velikostí. Za zmínku stojí, že délka 40ft kontejneru byla zvolena tak, aby bylo možné na něj (nebo pod něj) umístit dva 20ft kontejnery při zachování vhodného rozestupu (3 palce).

MOŘSKÝ KONTEJNER typ DC VELKÝ

MOŘSKÝ KONTEJNER typ DC BULK

 

Nazwa Délka x Šířka x Výška Hlasitost
20 stop (20 stop) 20 stop x 8 stop x stop 8,6 palce 6,1 m x 2,4 m x 2,6 m ~ 33 m3
40 stop (40 stop) 40 stop x 8 stop x stop 8,6 palce 12,2 m x 2,4 m x 2,6 m ~ 66,9 m3
40 stop HC (40 stop vysoká kostka) 40 stop x 8 stop x stop 9,6 palce 12,2 m x 2,4 m x 2,9 m ~ 76 m3

 

Jak se staví námořní kontejnery?

Konstrukce kontejneru vypadá to jednoduše jen na povrchu. Ve skutečnosti se jedná o náročnou konstrukci, která vyžaduje odborné znalosti a vhodně zvolené materiály pro návrh a výrobu. Každý námořní kontejner musí být postaven s ohledem na přísná bezpečnostní kritéria obsažená v Mezinárodní úmluvě o ochranných opatřeních kontejnery (Mezinárodní úmluva o bezpečných kontejnerech - CSC). Musí také splňovat normy ISO specifikující minimální požadavky na pevnost.

Odolný rám

Základním prvkem je vždy ocelový rám, který se skládá z rohových sloupků a také příčných a podélných nosníků. Konstrukce musí být tak odolná, aby umožňovala stohování až 9 plně naložených kontejnerů. Proto jsou kromě spodních podélných nosníků tkz příčná žebra tvoří základ podlahy. Dlouhé kontejnery (40 stop) mají také tunel v podlaze, tzv husí krk. Umožňuje snížit celkovou výšku návěsu a kontejneru.

Těsné stěny, střecha a podlaha

Všechny stěny kontejneru jsou vyrobeny z trapézového plechu a střecha je z jeho profilovaného provedení o tloušťce cca 2 mm. Konstrukce je svařovaná a prochází náročnými zkouškami těsnosti spočívajícími v nasměrování proudu vody o tlaku 1 bar přímo na střechu a stěny. Poté se zkontroluje, zda jsou všechny vnitřní povrchy zcela suché. Důležitým prvkem kontejneru je podlaha - pamatujte, že při nakládce / vykládce se po ní pohybují vysokozdvižné vozíky. Vyrábí se ze speciální kontejnerové překližky (minimální tloušťka 25 mm) nebo desek.

Kontejnerová dvířka

Nejoblíbenější verzí kontejnerů jsou ty s dveřmi umístěnými na přední stěně, i když verze s dveřmi na dlouhé stěně nejsou neobvyklé. Typicky je konstrukce dveří založena na čtyřech nebo pěti příčných trámech a jejich výstavba je dvoulistá. Těsnost je zaručena pryžovými těsněními namontovanými kolem každých dveří. Standardní sada uzávěrů kontejner se skládá z tyčí, svorníků (nástavce na svorníky jsou přivařeny k rámu kontejneru), držadel, svorek a samozřejmě celní plomby.

Cena námořního kontejneru – na čem závisí?

Přestože požadavky na konstrukce kontejnery jsou jasně definovány a specifikovány, jejich kvalita a tím i cena závisí na mnoha faktorech. Prvním z nich jsou materiály používané výrobcem: ocel, plech, překližka, ale i laky a antikorozní nátěry. Připomeňme, že kontejnery tráví většinu času ve velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách. Další prvek, který ovlivňuje cenu námořní kontejner je záruka poskytovaná zhotovitelem. Vyplatí se vsadit na polské výrobce, kteří poskytují spolehlivý a profesionální poprodejní servis. Firmy s moderním strojním parkem dodají kontejnery s lepšími parametry a mohou garantovat dodržování norem, což je základem pro mezinárodní přepravu.

Nedávné záznamy