CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Úvod do modulárních stavebních systémů: srovnání s tradičními metodami

28. listopadu 2023 | Blog

Modulární konstrukce se jeví jako velmi moderní řešení, s krátkou historií – není to však tak úplně pravda. Ano, boom těchto řešení souvisí se silným urbanizačním trendem posledních desetiletí, ale samotná myšlenka a její využití nejsou nové. Dějiny modulární stavební systémy jsou staré až několik set let. První projekt známý mezi architekty budova modulární tam je Renkioi Hospital od Isambard Kingdom Brunel. Toto zařízení bylo postaveno v roce 1885 výhradně ze dřeva. Jednalo se o plně funkční britskou armádní vojenskou nemocnici pro použití během krymské války. Jak se dnes modulární objekty používají a kde se bere jejich obrovská obliba? Dobrým způsobem, jak odpovědět na tuto otázku, je srovnání modulárních stavebních systémů s tradičními metodami.

Modulární stavební systémy – co to je?

Definování modulárních systémů konstrukce, je třeba na ně nahlížet jako na precizně postavené moduly, které se vzájemně propojují a vytvářejí složité struktury. Zjednodušeně řečeno, jde o bloky, ze kterých lze postavit jakýkoli objekt – jediným omezením je lidská představivost. Na rozdíl od tradičních metod kde výstavba je založena na postupném postupu prací na místě konstrukce, modulární přístup umožňuje prefabrikaci komponentů v kontrolovaných továrních podmínkách. Tento technologický skok nejen zkracuje dobu výstavby, ale zajišťuje i vyšší kvalitu stavby.

Význam modulárních stavebních systémů v dnešním světě nelze přeceňovat. Tento inovativní způsob výstavby umožňuje oproti tradičním metodám rychlejší, efektivnější a přesnější stavbu objektů. A tváří v tvář dynamickým socioekonomickým a ekologickým změnám se tento typ řešení stává klíčovým prvkem při přizpůsobování stavebnictví novým realitám. Tento jev je způsoben zvýšenou poptávkou po efektivních, ekonomických a ekologických stavebních metodách. 

Modulární stavby jsou ekonomickým řešením

Jednou z klíčových výhod použití modulárních stavebních systémů je jejich výrazně nižší cena ve srovnání s tradičními stavebními materiály. Cena nákupu a montáže kontejnery modulární konstrukce je výrazně nižší než jakákoliv konstrukce využívající tradiční metody. navíc kontejnery jsou snadno dostupné a lze je rychle dopravit na stavbu, což efektivně zkracuje dobu realizace projektu a tím snižuje náklady spojené s prací specialistů. Dalším důležitým aspektem je skutečnost, že objekty jsou kompletně prefabrikovány v továrně a následně transportovány na místo investice jako hotové prvky pro montáž. Všechny tyto faktory činí konečnou cenu staveb z kontejnerů ve srovnání s tradičními řešeními mimořádně atraktivní.

Ekonomika modulární výstavby vyplývá také ze snadného rozšiřování a úprav. V případě tradičních stavebních postupů, jako je zdění, nutí investora od samého počátku určit konečnou podobu stavby, aby zvolil trvanlivé provedení. Oproti tomu modulární stavební systémy nabízejí velkou flexibilitu, protože přidávání dalších modulů je nejen jednoduché a rychlé, ale také extrémně hospodárné.

Modulární dům

chalupa modulární | Ultramodula

Krátká doba realizace modulárních staveb

V dnešním dynamickém světě, kde se čas stal jedním z nejcennějších zdrojů, záleží na každé minutě. V kontextu stavebnictví, kde čas jsou skutečné peníze, přinášejí modulární stavební systémy hmatatelné výhody díky rychlosti a snadné montáži. Tyto vlastnosti se promítají nejen do nižších celkových nákladů na výstavbu, ale také snižují ztráty související se ztrátou potenciálních výhod, a to jak pro podniky, které dočasně pozastaví svůj provoz na dobu trvání investice, tak pro soukromé osoby, které se vyhýbají dlouhodobému čekání na stavbu. jejich vlastní prostory a během této doby jim vzniknou náklady na pronájem.

V praxi stavba malého obytného domu nebo... pavilon komerční použití modulárních stavebních systémů je otázkou několika týdnů, někdy i několika dnů. Nejčastěji trvá nejdéle přizpůsobit funkční uspořádání interiéru individuálním potřebám a očekáváním investora. Samotný proces "stavby" na cílovém místě je opravdu rychlý, zvláště když je připraven základ (z prefabrikovaných bloků) a potřebné instalace připraveny k použití. Budova kontejner, díky použití jeřábu nebo nákladního automobilu s HDS jej lze umístit na uvedené místo doslova za tucet minut.

Samozřejmě v případě větších objektů skládajících se z několika nebo dokonce několika desítek modulů bude tento proces odpovídajícím způsobem delší, ale stále výrazně kratší ve srovnání s tradičními metodami, jako je stavba z cihel. Rychlost a efektivita montáže také snižuje riziko neočekávaných nákladů vyplývajících ze zpoždění, ke kterému často dochází při investicích prováděných tradičními stavebními metodami.

Vysoká kvalita a životnost modulárních stavebních systémů

Modulární výstavba si v posledních letech získala na trhu velmi dobré jméno z hlediska kvality. Investoři i uživatelé si uvědomili, že moderní objekty z hotových modulů nemají nic společného s nekvalitními plechovými konstrukcemi z doby před několika desítkami let. Moderní modulární stavební systémy jsou řešení mnohem kvalitnější, což je dáno především výrobním procesem prováděným mimo staveniště.

Výroba za kontrolovaných podmínek

Klíčovým prvkem zajišťujícím kvalitu modulárních konstrukcí je výroba v kontrolovaných podmínkách. Jednotlivé prvky zařízení jsou vyráběny ve výrobních halách za plně monitorovaných podmínek, na moderních zařízeních a v souladu s platnými normami a stavebními normami. Celá konstrukce vzniká v prostředí s přesně řízenou teplotou, vlhkostí a bezprašností, čímž se minimalizuje riziko chyb. Montáž součástí, jako jsou dveře a okna, v továrním nastavení také poskytuje větší přesnost a lepší kontrolu kvality. Významný vliv na kvalitu a životnost modulových staveb má skutečnost, že jsou dodávány na místo montáže kompletně vybavené všemi potřebnými instalacemi: elektro, voda, kanalizace a topení. Každý prvek je pečlivě vyroben v kontrolovaných továrních podmínkách zkušenými profesionály.

Vhodný design a materiály

Další výhodou, kterou se modulární objekty odlišují, je jejich design, který se vyznačuje nejen širokými možnostmi uspořádání, ale především odolností a vyroben z nejkvalitnějších materiálů. To znamená, že budovy založené na této technologii mohou být použity v komerčních, obytných a průmyslových objektech.

Počínaje shora je klíčovým prvkem vysoce kvalitních modulů střecha. Jeho pevnost je založena na použití odolného plechu. Tento typ krytiny zajišťuje nejen odolnost, ale také dodává budovám moderní vzhled. Důležité je, že plech je dostupný v různých barvách z palety RAL, což umožňuje projekt přizpůsobit očekávání investora. Dalším důležitým prvkem je vhodný úhel sklonu střechy, který umožňuje volný odvod sněhu a deště. V případě modulových domů je nejběžnější úhel sklonu 30 %, zatímco u budov kontejner střecha je téměř plochá (sklon je 2%). Renomovaní výrobci zaručují pevnou izolaci střechy, která je klíčová pro efektivní vytápění objektu v zimě. Optimální provedení zahrnuje izolační vrstvu z minerální vlny o tloušťce 100 až 200 mm, kombinovanou se střešní membránou a parotěsnou fólií.

Přesuneme-li se do spodní části konstrukce, základem pevnosti celého zařízení je masivní svařování ocelových profilů. Preferovány jsou profily tvářené za studena o tloušťce 4 mm a sloupy jsou přišroubovány k hornímu a spodnímu rámu. Stěny budov využívající modulární stavební systémy od renomovaných výrobců zajišťují efektivní součinitel prostupu tepla, kterého je dosaženo díky použití izolace z minerální vlny. To nejen zaručuje odolnost, ale také účinnou ochranu před tepelnými ztrátami a zajišťuje komfortní podmínky obytný v každém období roku.

škálovatelnost

Modulární stavební systémy umožňují bezproblémové přidávání nových modulů do stávajících budov. Je to nejen pohodlné, ale také optimální řešení, které umožňuje kdykoli zvětšit užitnou plochu. Bez ohledu na to, zda se jedná o obchod, restauraci nebo kancelář, modulární kontejnery umožňují dynamickou adaptaci na měnící se obchodní potřeby. Důležité je, že rozšíření není omezeno pouze na šířku plochy – je možné stavbu rozšířit i směrem nahoru. Konstrukce vysoce kvalitních kontejnerů umožňuje stohování, což dále zvyšuje prostorovou a funkční flexibilitu modulárních zařízení. Díky této flexibilitě, kterou budovy postavené tradičními metodami nemají, je přizpůsobení prostoru aktuálním potřebám a trendům trhu extrémně snadné a negeneruje velké náklady. Škálovatelnost se tak stává klíčovým faktorem umožňujícím efektivní správu prostoru a zároveň ochranu před budoucími výzvami a změnami, které nepochybně přijdou.

Modulární stavební systémy – revoluce oproti tradičním metodám

V dnešní době, kdy dynamický rozvoj společnosti a ekonomiky pro nás klade nové výzvy, je revoluce v oblasti stavebnictví nevyhnutelná. Tradiční stavební postupy, i když jsou osvědčené a spolehlivé, často nedokážou držet krok s požadavky dnešního rychle se měnícího světa. V této souvislosti vstupují na scénu modulární stavební systémy, zejména ve formě kontejnerů, jako inovativní řešení, které nejen splňuje, ale předčí očekávání z hlediska efektivity a hospodárnosti.

Nedávné záznamy