CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Používání kontejnerů jako dočasných prostor pro uprchlíky a lidi v nouzi

8. října 2023 | Blog

kontejnerové hotely

využití kontejnery jako dočasné prostory pro uprchlíky a lidi v nouzi

Tváří v tvář rostoucím humanitárním krizím po celém světě, včetně válek, přírodních katastrof a masové migrace, výrazně roste počet lidí, kteří potřebují široce chápanou humanitární pomoc. Roste také potřeba kreativních a účinných řešení, která pomohou zajistit bezpečné přístřeší a důstojné životní podmínky lidem v nouzi. Využití kontejnerů jako dočasných prostorů je téma s velkým potenciálem, protože takováto zařízení díky svým výhodám umožňují rychlé poskytnutí úkrytu a podpory lidem v krizových situacích.

Co dělá kontejnery dokonalými jako prostory pro uprchlíky a lidi v nouzi?

Kontejnery obytný poskytují praktické a efektivní řešení humanitárních krizí, kde jsou klíčovými problémy rychlost, odolnost, přizpůsobivost a ochrana. Jejich výstavba usnadňuje jejich rychlé přizpůsobení aktuálním potřebám a navíc jejich přeprava nevyžaduje specializované vybavení a lze ji provádět téměř za jakýchkoliv podmínek.

Mobilita a rychlost dodání

Kontejnery, které byly původně určeny k přepravě, jsou navrženy tak, aby se daly snadno a rychle převážet z místa na místo. To je klíčová výhoda pro poskytování okamžitého přístřeší a podpory uprchlíkům a lidem v nouzi. Přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, tsunami, hurikány a záplavy, jak víme, nastávají neočekávaně a vyžadují okamžitou reakci. Obytné kontejnery, díky své mobilitě mohou být doručeny v rekordním čase do oblastí postižených katastrofou. To znamená, že lidem, kteří o své přišli, lze rychle poskytnout přístřeší a základní potřeby domy a majetek v důsledku přírodní katastrofy.

Mobilita kontejnerů poskytuje humanitárním organizacím flexibilitu reagovat na měnící se situace. Se změnou situace v krizové oblasti lze vybrané moduly přesouvat a přizpůsobovat novým potřebám. To znamená, že bytové jednotky mohou být soustředěny přesně tam, kde je největší poptávka a v potřebném množství, a poté přesunuty na jiné místo, když se situace na jednom místě stabilizuje a nové oblasti vyžadují pomoc. Důležité je, že pro přepravu postačuje vůz vybavený HDS – není potřeba žádné specializované vybavení, které v době krize není snadné sehnat.

Snadno upravitelné a přizpůsobené vašim potřebám

Jednoduchost designu a široké možnosti úprav modulárních kontejnerů jsou klíčovou vlastností, díky které jsou efektivní jako dočasné ubytování. Obytné kontejnery jsou extrémně flexibilním řešením, které lze přizpůsobit různým potřebám: snadno navrhnete vyhrazené vnitřní uspořádání přidáním příček nebo například více toalet. V závislosti na konkrétní situaci a cílové skupině, která potřebuje podporu, lze kontejnery upravit instalací oken, dveří, tepelné izolace, elektrických a sanitárních instalací.

Trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům

Bez významu v případě humanitární katastrofy, například po povodni nebo hurikánu, je odolnost kontejnerů vůči povětrnostním vlivům a jejich odolná konstrukce. Původně byly navrženy pro námořní přepravu, jsou vyrobeny z odolné oceli a konstruovány tak, aby vydržely i ty nejdrsnější povětrnostní podmínky. Díky tomu jsou ideální volbou pro pobyt venku.

Důležitou výhodou modulárních kontejnerů je jejich výrobní proces. Výroba jednotlivých kontejnerových prvků probíhá v řízených výrobních halách, kde jsou dodržovány přísné normy konstrukce. Celá konstrukce tedy vzniká v prostředí s řízenou teplotou, vlhkostí a bezprašností.

škálovatelnost

Obytné kontejnery umožňují zařízením pružně se přizpůsobovat měnícím se potřebám, což znamená, že je lze snadno rozšiřovat, jak roste počet lidí, kteří potřebují pomoc. V krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy nebo ozbrojené konflikty, se může počet uprchlíků nebo lidí v nouzi ve velmi krátké době dramaticky zvýšit. Díky modulární konstrukci kontejnerů není přidávání nových modulů bydlení složité a snadno poskytuje dostatek prostoru pro každého, aniž by bylo nutné projekt začínat od začátku. Jejich modulární konstrukce umožňuje přidat další zařízení ke stávajícímu budova. To znamená, že objekty můžete roztahovat nejen „přes“, ale i „nahoru“. To vám umožní maximálně využít dostupný prostor, což je zvláště důležité v podmínkách s omezeným prostorem.

Kontejnery jako uprchlické tábory

Návrhy uprchlických táborů založené na kontejnery jsou reakcí na rostoucí migrační krizi a potřebu zajistit důstojné životní podmínky a bezpečnost pro miliony uprchlíků po celém světě. V posledních letech věnuje pozornost této formě řešení problémů spojených s migrací stále více humanitárních organizací a vlád.

Dobrá kvalita modulární kontejnery určené k dočasnému bydlení pro rodiny uprchlíků nabízejí mnohem lepší podmínky než například stany nebo jiné provizorní přístřešky. Interiéry kontejnerů jsou navrženy pro pohodlné bydlení s oddělenými místnostmi, což je důležité pro zajištění důstojných životních podmínek pro lidi v nouzi.

Důležité je, že pomocí kontejnerů lze vybudovat funkční sanitární zóny. V podmínkách uprchlických táborů, kde je problémem přeplněnost, nedostatečný přístup k čisté vodě a toaletám, jakož i potíže s přístupem k odpovídajícím hygienickým zařízením, sanitární kontejnery jsou nejlepším řešením pro zajištění základních hygienických standardů. Umožňují uprchlíkům používat čisté a bezpečné toalety a sprchy, což není jen otázka pohodlí, ale především veřejného zdraví. Kontejnery vybavené vhodnými systémy na likvidaci odpadu a dezinfekci pomáhají snižovat riziko propuknutí epidemií, jako je průjem.

Využívat kontejnery jako nemocnice a zdravotnická zařízení pro uprchlíky a lidi v nouzi

Jeden z prvních zdokumentovaných návrhů modulárních zařízení byl... návrh polní nemocnice postavený v roce 1885 a určený pro použití během krymské války. Nemocnici Renkioi navrhl renomovaný architekt Isambard Kingdom Brunel. Také dnes kontejnery modulární lze je využít jako různé typy zdravotnických zařízení v oblastech přírodních katastrof nebo ozbrojených konfliktů.

V dočasných prostorech pro uprchlíky jsou tyto typy zařízení nutností. Interiéry zdravotnických kontejnerů lze kompletně vybavit moderními operačními sály s nejmodernějším vybavením, sterilními pracovišti pro zdravotnický personál a místnostmi pro přípravu pacientů před a po operaci. Díky takovým řešením mohou lékaři provádět operace i v těžko dostupných místech, což výrazně zvyšuje šance na záchranu života pacientů. Je vhodné zdůraznit, že chirurgické kontejnery jsou užitečné nejen v případě přírodních katastrof, ale také v rámci vojenských operací, kde hraje klíčovou roli lékařská podpora.

Obytný kontejner | Ultramodul

Obytný kontejner | Ultramodul

Náklady na používání kontejnerů jako dočasných prostor pro uprchlíky a osoby v nouzi

V kontextu poskytování přístřeší uprchlíkům a lidem v nouzi jsou modulární kontejnery jedním z cenově nejefektivnějších řešení. To je způsobeno tím, že náklady na ně konstrukce je mnohem nižší ve srovnání s tradičními strukturami. Existuje několik faktorů, které ovlivňují tuto ziskovost. Za prvé, materiály používané k výrobě kontejnerů jsou často levnější než materiály používané v tradiční konstrukci. Kromě toho jsou náklady na pracovní sílu minimalizovány, protože kontejnery jsou prefabrikované. To znamená, že celý výrobní proces probíhá mimo staveniště a hotové kontejnery jsou následně dodávány do určených prostor. Tento přístup výrazně snižuje náklady na výstavbu ve srovnání s tradičními metodami.

Důležitým aspektem, který stojí za to zdůraznit, je ekonomika údržby modulárních kontejnerů. Účty za energie, jako je elektřina a voda, jsou u kontejnerů výrazně nižší než u typických obytných budov. Jsou navrženy s ohledem na efektivní využití energie, což se promítá do nižších provozních nákladů. Nádoby navíc vyžadují minimální údržbu, což výrazně snižuje dlouhodobé náklady. Jsou vyrobeny z odolných materiálů, což znamená, že je lze používat po mnoho let, aniž byste museli investovat do drahých renovací.

Využití kontejnerů jako dočasných prostor pro uprchlíky a osoby v nouzi | Ultramodula

Pomoc je nejdůležitější

Využití kontejnerů jako dočasných prostor pro uprchlíky a osoby v nouzi je praktickým, efektivním a nákladově efektivním řešením, které může pomoci zajistit nejen slušné podmínky pro život, ale také bezpečí pro lidi v krizových situacích po celém světě. Spolupráce mezi humanitárními organizacemi, vládami a soukromým sektorem může přispět k efektivnějšímu využití potenciálu modulárních kontejnerů v oblasti humanitární pomoci. Využití modulárních kontejnerů jako řešení v krizových situacích může organizacím pomoci dosáhnout vyšší efektivity a zároveň minimalizovat náklady, což se následně promítá do lepší pomoci uprchlíkům a lidem v nouzi. Ekonomická životaschopnost je zásadní vzhledem k omezeným finančním zdrojům humanitárních organizací a vlád.

Nedávné záznamy