CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Ocelové konstrukce - návrh, konstrukce - sendvičový panelBRANDS

REALIZACE

ODKAZ

ZPRÁVY

KONTAKT

Využití kontejnerů v lékařství: mobilní lékařské ordinace a kliniky

15. července 2023 | Blog

Využití kontejnerů v lékařství: mobilní lékařské ordinace a kliniky

Budova kontejner (D105 – stomatologie a estetická medicína v Katovicích)

 

Historie modulární výstavby má dlouhou historii: před několika desítkami nebo dokonce několika sty lety v Polsku a ve světě existoval koncept budov skládajících se z hotových "stavebních bloků". Zajímavé je, že jedním z prvních známých, zdokumentovaných projektů modulárního zařízení je nemocnice Renkioi od známého architekta Isambard Kingdom Brunel. Tato dřevěná vojenská nemocnice, postavená v roce 1885, byla určena pro použití během krymské války. V současné době výstavba modulární se dynamicky rozvíjí a její použití je stále populárnější. Díky tomu se na trhu objevuje stále více technologicky vyspělých a inovativních řešení, která umožňují ještě větší flexibilitu a rozmanitost při navrhování modulových staveb.

Jsou zajímavou možností kontejnery lékařské přístroje jsou díky své odolnosti, mobilitě a flexibilitě ideálním řešením pro mobilní lékařské ordinace a kliniky. Díky nim je možné rychle a efektivně poskytnout lékařskou pomoc v těžko dostupných oblastech, při humanitárních misích nebo v oblastech postižených přírodními katastrofami.

Typy lékařských nádob

Objekty kontejner jsou důležitým prvkem lékařské infrastruktury na mnoha místech po celém světě. Jsou to extrémně všestranná řešení, která lze přizpůsobit různým aplikacím ve zdravotnictví. Díky své mobilitě a flexibilitě umožňují kontejnery vznik mobilních lékařských ordinací, klinik a dalších zdravotnických jednotek, které poskytují vysoce kvalitní péči v různých místech a situacích. Zde jsou některé z nejoblíbenějších použití.

  1. Diagnostické kontejnery, tedy speciálně navržená zařízení, ve kterých se provádějí diagnostické testy. Využívají techniky, jako je počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI), mamografie a ultrazvuková vyšetření. V těchto typech budov musí být kromě diagnostického vybavení i prostory pro přípravu pacienta na vyšetření a někdy i pro analýzu výsledků. V kontejnery V diagnostických místnostech je řízená atmosféra, která umožňuje přesné vyšetření a poskytuje pacientům komfort.
  2. Chirurgické kontejnery jsou v dnešní medicíně nesmírně důležité, protože umožňují provádět složité chirurgické zákroky kdekoli na světě. Mohou zahrnovat plně vybavené operační sály s nejmodernějším vybavením, sterilní pracoviště pro zdravotnický personál a místnosti pro přípravu pacientů před a po operaci. Díky tomu mohou lékaři provádět většinu operací na těžko dostupných místech, což zvyšuje šance na záchranu života pacientů. Stojí za zmínku, že chirurgické kontejnery nejsou užitečné pouze v případě přírodních katastrof, ale také v případě vojenských operací, kde je lékařská podpora nesmírně důležitá.
  3. Laboratorní kontejnery jsou mimořádně užitečné při provádění laboratorního výzkumu kdekoli, zejména během lékařských misí nebo v polních zdravotních střediscích. Díky rozsáhlému vybavení specializovaným vybavením pro analýzu vzorků je možné rychle a přesně provádět diagnostiku a sledovat stav pacientů. Jejich použití je důležité zejména v případě pandemií a jiných zdravotních krizí, kdy je nutné rychle a efektivně jednat mimo standardní areál nemocnice.
  4. Kontejnery pro péči o pacienty představují inovativní koncept použití kontejnery v medicíně, jejímž cílem je poskytování komplexní lékařské péče pacientům jak v mimořádných situacích, tak v případě dlouhodobé péče. Tyto speciálně navržené kontejnery jsou vybaveny nemocničními pokoji, ošetřovatelskými stanicemi, rehabilitačními místnostmi a specializovaným zdravotnickým zařízením, které umožňuje efektivní zdravotní péči v indikovaném místě. Tyto kontejnery umožňují díky vyspělým technologiím a vybavení poskytovat řadu zdravotnických služeb včetně ošetření ran a úrazů, ale i rehabilitaci pacientů. V případě potřeby dlouhodobé péče jsou tato zařízení ideálním řešením, protože pacientům poskytují bezpečné a pohodlné místo k pobytu a nepřetržitou lékařskou péči.
Využití kontejnerů v lékařství: mobilní lékařské ordinace a kliniky

Kontejnerová budova D105 v Katovicích

 

Proč je používání kontejnerů v lékařství jako mobilních lékařských ordinací a klinik oblíbené?

Objekty postavené z obyvatelné kontejnery mají mnoho výhod, které z nich dělají dobré řešení pro budování klinik, mobilních lékařských ordinací a polních nemocnic. Jejich design pro snadnou přepravu a instalaci, stejně jako všestrannost a flexibilita v designu jsou jen některé z nich.

Za prvé: rychlá doba výstavby 

Použití kontejnerů v medicíně není omezeno na zařízení realizovaná v místech konfliktů nebo přírodních katastrof. Je také stále oblíbenější alternativou k tradičním nemocnicím. Jejich hlavní výhodou oproti jiným řešením je velmi rychlý čas konstrukce. Komponenty kontejneru jsou vyráběny mimo staveniště, což umožňuje zahájení výroby souběžně s přípravou staveniště, například současně s připojením vody nebo elektřiny. Zatímco se jednotlivé prvky projektu montují ve výrobní hale, základy lze připravit již na stavbě. Tímto způsobem je proces výstavby mnohem kratší než u tradičních staveb.

Tovární výroba lékařských kontejnerů zabere mnohem méně času než v případě běžných budov. V kontejnerech zdravotnické prostředky montované v továrnách také nezdržuje špatné počasí, takže je lze realizovat po celý rok.

Velmi rychlá a efektivní je také montáž kontejnerů na konečném místě. Hotové prvky jsou přepravovány nákladním automobilem vybaveným HDS a ukládány na předem připravené základy. Celá operace u jednoho prvku zabere zhruba tucet minut a na konci zbývá jen připojit instalaci k infrastruktuře. Díky tomu je proces instalace velmi rychlý a efektivní a hotovou stavbu lze používat mnohem rychleji než v případě jakýchkoli jiných staveb.

Za druhé: nízké náklady

Rostoucí obliba použití kontejnerů v lékařství jako mobilních lékařských ordinací a klinik je také vlivem konkurenceschopné ceny. Kratší čas potřebný k výrobě modulárního objektu přispívá ke snížení nákladů. Na rozdíl od tradiční konstrukce jsou kontejnery předem vyráběny v kontrolovaném továrním prostředí. Takový proces umožňuje efektivnější řízení zdrojů a eliminaci mnoha faktorů, které prodlužují dobu trvání projektu. Zkrácení času znamená nižší mzdové náklady, což se promítne do výhodnějších cen pro zákazníky.

Použití optimální výrobní technologie a materiálů navíc přispívá k úsporám při stavbě kontejnerů. Výroba modulů je optimalizována a řízené tovární prostředí umožňuje přesné řízení množství materiálů, což snižuje náklady. Standardní komponenty eliminují nutnost nákupu a zpracování různých materiálů na místě, což také vede k úspoře nákladů. Technologie výroby kontejnerů také zajišťuje méně chyb díky kontrole kvality a přesnosti modulů v továrních podmínkách.

Za třetí: všestrannost a flexibilita

Kontejnery lze snadno použít v lékařské oblasti, protože jsou svým designem mimořádně univerzální, což dává mnoho možností při navrhování budov různých měřítek a tvarů, jak větších, tak kompaktnějších. Můžete si je libovolně přizpůsobit svým potřebám přidáním příček, modulů, oken, dveří, prosklení a dokonce i změnou vnější povrchové úpravy. Tato personalizace umožňuje použití kontejnerů jako mobilní lékařské ordinace, zubní kliniky, diagnostické laboratoře a dokonce i jako malé polní nemocnice. Důležité je, že kontejnery jsou řešením, které lze snadno škálovat. Jejich design umožňuje přidávat nové objekty ke stávajícímu budovacož je pohodlné a optimální řešení. Možnost kdykoli zvětšit užitnou plochu dává flexibilitu a umožňuje budovu dynamicky přizpůsobovat měnícím se potřebám. Jejich potenciál je ještě větší díky tomu, že se dají rozšiřovat nejen do šířky, ale i směrem nahoru. Konstrukce kvalitních kontejnerů umožňuje bezpečné stohování, což umožňuje ještě lepší využití dostupného prostoru. Možnosti jejich využití jsou tedy prakticky neomezené.

Využití kontejnerů v lékařství: mobilní lékařské ordinace a kliniky

Využití kontejnerů v lékařství: přenosné lékařské ordinace a kliniky (D105 - stomatologie a estetická medicína v Katovicích)

 

Praktická řešení

Kontejnerová architektura, také jako verze pro použití v medicíně, je bezesporu vynikající alternativou k tradičním stavebním metodám. Přesvědčivými argumenty jsou nižší náklady, kratší doba výstavby a snadná dostupnost, což z něj dělá atraktivní variantu, když potřebujete ekonomická a rychlá řešení výstavby. Výhody, které budovy v kontejnerové technologii nabízejí, jsou nepopiratelné.

Diagnostické, chirurgické, laboratorní nádoby a nádoby pro péči o pacienty jsou jen některé příklady aplikací v lékařství. Tato zařízení umožňují komplexní chirurgické zákroky, diagnostické testy, analýzu vzorků, ošetření ran a poranění a rehabilitaci pacientů. Lékařské kontejnery jsou inovativním a praktickým řešením, které umožňuje efektivní lékařskou péči na různých místech a v různých situacích. Jsou ideálním řešením pro mobilní lékařské ordinace a kliniky, stejně jako pro polní nemocnice a zdravotnické jednotky pracující v náročných podmínkách.

Nedávné záznamy